Gratis verzending vanaf 35 euro voor BE & NL.
Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites https://www.kaartblanche.com
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door The Fast Life VOF, Ham 174 te 9000 Gent, België BTW BE 0652.830.586 – RPR Gent
Bureau adres: Eskimo fabriek – Wiedauwkaai 23Y – 9000 Gent

 

Kaart Blanche® is een geregistreerd merk van The Fast Life VOF.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van The Fast Life VOF, Kaart Blanche® of derden.

 

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Fast Life VOF de informatie aangeboden op deze website op te slaan (behalve indien dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Onze designs worden met veel zorg en tijd bedacht, ontworpen, getekend en ingekleurd. De ontwerpen van bekende personen kunnen geklasseerd worden als “parodie of karikatuur”. The Fast Life VOF en Kaart Blanche® willen geen mogelijke rechthebbenden kwaad berokken. Mogelijk bezwaar kan worden ingediend via hello@kaartblanche.com.

 

In het geval u deze intellectuele eigendomsrechten van The Fast Life VOF of derden miskent, verbindt u zich ertoe The Fast Life VOF of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van The Fast Life VOF of derden als gevolg van deze inbreuk.

 

Hyperlinks

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. The Fast Life VOF en Kaart Blanche® zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om steeds de privacy policy van deze websites te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken via die websites.

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.kaartblanche.com is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van onze website leiden.

 

Virussen

The Fast Life VOF is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

 

Laatst herzien op 26 februari 2020.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

No spam. Only love letters :)